Jak se přihlásit

Jak se přihlásit

Soubory ke stažení

Žádost je nutné vytisknout oboustranně, tzn. na jeden list.

Zdravotní způsobilost nesmí být starší 3 měsíců.

Přihlášení do autoškoly Hodač

Pokud jste se rozhodli pro naší autoškolu, potom musíte splnit zejména tyto podmínky pro přijetí, které jsou stanoveny zákonem č.247/2000 Sb. v §13 odst.1.:

1. podat písemnou „ŽÁDOST O PŘIJETÍ K VÝUCE A VÝCVIKU „(viz.: získání žádosti) – NOVĚ JE MOŽNÉ PŘIHLÁŠENÍ „ONLINE“

2. splnit podmínku věku pro příslušnou skupinu: začít výuku a výcvik lze 18 měsíců před dovršením tohoto věku

3. doložit „ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST“ ( viz.: formulář „ZZ“ v sekci soubory ke stažení)

4. mít na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt, který doloží:

český občan zpravidla občanským průkazem
cizinec z EU či EHP potvrzením o přechodném pobytu z cizinecké policie
cizinec ze třetí země dlouhodobým vízem

5.  nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu řízení (občan ČR podepíše čestné prohlášení na první straně žádosti a cizinci na zvláštním formuláři viz.: „Čestné prohlášení“ níže)

Autoškola Hodač Milovice

Zdravotní způsobilost

Na razítku lékaře musí být čitelné jméno lékaře (strojem, tiskacím písmem). Dále musí být na razítku uveden text „praktický lékař“. Podle zákona č. 361/2000 Sb. smí Vaši žádost potvrdit registrující praktický lékař, lékař zařízení závodní preventivní péče nebo kterýkoli praktický lékař. V době podání žádosti, nesmí být potvrzení starší 3 měsíců

Získání žádosti:

stažení formuláře – viz Soubory ke stažení
v učebnách autoškoly – kontaktujte nás
na kontaktním místě ( Lysá n./L. =prodejna „LUCO“ ,Milovice-Rakouská č. 682)
kdykoli dodáme přímo do Vaší schránky

Odevzdání vyplněné žádosti

Pokud máte vyplněnou a podepsanou žádost a potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti:

1. navštivte v provozní době naši autoškolu – viz volba Kontaktujte nás
2. nebo nás kontaktujte telefonicky (nebo emailem) a my si žádost vyzvedneme u Vás osobně.
3. nebo žádost odevzdejte na kontaktních místech pro město Milovice nebo Lysá nad Labem.

Zde s Vámi domluvíme veškeré podrobnosti spojené se zahájením Vašeho kurzu

Online přihláška do autoškoly

Nově se můžete do naší autoškoly přihlásit přes online formulář.