Co nabízíme

Co nabízíme

Kurz v řízení skupiny B a B-automat (17 let)

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení:

motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin A1, A2, A, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti:
1) nepřevyšující 750 kg,
2) převyšující 750 kg, pokud nejvyšší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg, nebo
3) převyšující 750 kg, pokud nejvyšší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu
vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou a skupiny AM
vozidla zařazená do skupiny B1, tedy i tříkolová vozidla zařazená do skupiny A1
řidičské oprávnění udělené pro skupinu B opravňuje držitele, který dosáhl věku 21 let, také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A
Rozšíření rozsahu skupiny B: Pro soupravu složenou z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg a nepřevyšuje 4 250 kg je nutné buďto řidičské oprávnění skupiny BE nebo složení tzv. „doplňovací zkoušky“ podle § 45b zákona č. 247/2000 Sb. V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č.“96“.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

věk 17 let 
zdravotní  způsobilost
odborná způsobilost
obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů
nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

TEORIE

5 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
3 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
1 hodina: opakování a přezkoušení

PRAXE

28 hodin: výcvik v řízení vozidla
2 hodiny: výcvik praktické údržby
4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Kurz v řízení skupiny AM (15 let)

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY AM OPRAVŇUJE K ŘÍZENÍ TĚCHTO VOZIDEL:

Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1:
dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

věk 15 let
zdravotní způsobilost
odborná způsobilost
obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem
při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

TEORIE

4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
2 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
1 hodina: opakování a přezkoušení

PRAXE

13 hodin: výcvik v řízení vozidla
1 hodina: výcvik praktické údržby
4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Kurz v řízení skupiny A1 (16 let)

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY A1 OPRAVŇUJE K ŘÍZENÍ TĚCHTO VOZIDEL:

lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,
čtyřkolová motorová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

věk 16 let
zdravotní způsobilost
odborná způsobilost
obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

TEORIE

4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
2 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
1 hodina: opakování a přezkoušení

PRAXE

13 hodin: výcvik v řízení vozidla
1 hodina: výcvik praktické údržby
4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Kurz v řízení skupiny A2 (18 let)

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY A2 OPRAVŇUJE K ŘÍZENÍ TĚCHTO VOZIDEL:

motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem,
opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU:

věk 18 let
zdravotní způsobilost
odborná způsobilost
obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem
ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěž

TEORIE

Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 alespoň 2 roky. Teorii nemá povinnou.

Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A1:

4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
1 hodina: opakování a přezkoušení

Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 méně než 2 roky.

2 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
1 hodina: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
1 hodina: opakování a přezkoušení

PRAXE

Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 alespoň 2 roky. Může se podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí pouze tzv. doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 zákona č. 247/2000 Sb.

Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A1.

13 hodin: výcvik v řízení vozidla
1 hodina: výcvik praktické údržby
4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 méně než 2 roky:

7 hodin: výcvik v řízení vozidla
1 hodina: výcvik praktické údržby
2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Kurz v řízení skupiny A (24 let)

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY A OPRAVŇUJE K ŘÍZENÍ TĚCHTO VOZIDEL:

motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,
opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2,
čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU:

věk 24 let
zdravotní způsobilost
odborná způsobilost
obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízenímotorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence
motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži
Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla
a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo
b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.

TEORIE

Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 alespoň 2 roky. Teorii nemá povinnou.
Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 ani A1.
4 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidle
1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
2 vyuč. hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízd
1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické příprav
1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení
Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 méně než 2 roky nebo je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1
2 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
1 vyuč. hodina: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípravy
1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

PRAXE

Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 alespoň 2 roky. Může se podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí pouze tzv. doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 zákona č. 247/2000 Sb.
Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 ani A1.
13 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby
4 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 méně než 2 roky nebo je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1
7 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby
2 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Kondiční jízdy pro držitele řidičských průkazů

Kondiční jízda je praktický výcvik v řízení vozidla pro řidiče, který již má řidičský průkaz. Podle vašeho konkrétního požadavku můžeme nabídnout individuální schéma výcviku v závislosti na jeho účelu například pro řidiče, kteří:

delší dobu neřídili motorové vozidlo a chtějí znovu získat jistotu za volantem
pravidelně neřídí a chtějí si řidičské dovednosti uchovat
se chtějí zdokonalit v řízení
chtějí naučit průjezd konkrétní trasou

Nabízíme Vám:

zdokonalení Vašich řidičských schopností
jízdy ve městě
jízdy po silnici pro motorová vozidla a dálnici s využitím maximální rychlosti
jízdy za snížené viditelnosti

Za tzv. „referentské školení“ se označuje školení těch řidičů, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla a nespadají přitom do režimu „Profesního školení“.

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze Zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo.

V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Vrácení řidičského průkazu

Jste ve výkonu sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel udělené správním orgánem?
Jste ve výkonu trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uděleného soudem?
Ztratili jste řidičské oprávnění dosažením 12 bodů a brzy Vám uplyne rok od ztráty řidičského oprávnění?
Pozbyli jste řidičské oprávnění ze zdravotních důvodů?

Vysvětlíme Vám, kdy se musíte podrobit přezkoušení v autoškole.

Zákaz řízení

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

Musíte absolvovat cvičné jízdy?
Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení nabízíme dvě cvičné jízdy,které máte zahrnuty v ceně.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci !

Co je potřeba přinést? (postup žadatele o vrácení ŘP)

výpis z karty řidiče ( vydá na počkání obecný úřad dle trvalého pobytu)
absolvování dopravně psychologického vyšetření a výsledek předložit vašemu praktickému lékaři(pokud zákaz trval 6 měsíců a více)
posudek o zdravotní způsobilosti- formulář „ZZ“ ( vyplní váš praktický lékař)
vyplněnou žádost do autoškoly

Jaký je rozsah přezkoušení?
Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:
1.    test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci

2.   praktická jízda

Podrobnosti Vám sdělíme při Vaší návštěvě v autoškole nebo telefonicky.

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?
Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.

12 bodů

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy.

Více:  www.12bodu.cz/bodove-prestupky.php

Jaké doklady musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na obecním úřadě (Magistrátu)?
1.    doklad o odborné způsobilosti – přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
2.    doklad o zdravotní způsobilosti
3.    dopravně psychologické vyšetření.

Musíte absolvovat cvičné jízdy?
Teoreticky nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení doporučujeme a nabízíme  dvě cvičné jízdy-jsou zahrnuty v ceně.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat již jeden měsíc před vypršením 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.Zažádat o vydání řidičského průkazu můžete až po vypršení roční lhůty.Platnost zkoušky  je 30 dnů  od data absolvování zkoušky z odborné způsobilosti.Vhodné je tedy absolvovat zkoušku cca. 14 dnů před vypršením roční lhůty…

Co je  potřeba přinést? (postup žadatele o vrácení ŘP)

výpis z karty řidiče(vydá na počkání obecní úřad dle trvalého pobytu)
absolvování dopravně psychologického vyšetření a výsledek předložit vašemu praktickému lékaři
posudek o zdravotní způsobilosti-formulář „ZZ“(vyplní váš praktický lékař)
žádost do autoškoly

Jaký je rozsah přezkoušení?
Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:

test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)

Podrobnosti Vám sdělíme při Vaší návštěvě v autoškole.

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?
Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.

Zdravotní důvody

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky

Musíte absolvovat cvičné jízdy?
Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení nabízíme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

Co je k tomu potřeba přinést?

výpis z karty řidiče
žádost do autoškoly
posudek o zdravotní způsobilosti

Jaký je rozsah přezkoušení?
Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:
test z pravidel o provozu n pozemních komunikacích a první pomoci
ovládání a údržba vozidla (ke každé skupině o kterou žádáte)
praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)
Podrobnosti Vám sdělíme při Vaší návštěvě v autoškole.

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?
Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.

Zdravotní důvody

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky

Musíte absolvovat cvičné jízdy?
Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení nabízíme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

Co je k tomu potřeba přinést?

výpis z karty řidiče
žádost do autoškoly
posudek o zdravotní způsobilosti

Jaký je rozsah přezkoušení?
Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:
1. test z pravidel o provozu n pozemních komunikacích a první pomoci
2. ovládání a údržba vozidla (ke každé skupině o kterou žádáte)
3. praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)
Podrobnosti Vám sdělíme při Vaší návštěvě v autoškole.

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?
Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.

Dárkový poukaz – Autoškola Hodač

Dárkem vždy potěšíme a tím spíše, pokud je to dárek praktický. Pokud chcete někomu udělat opravdovou radost, věnujte mu „Dárkový poukaz naší autoškoly“.  Svým blízkým i přátelům můžete věnovat dárek ve formě kurzu v naší autoškole, nebo třeba i kondičních jízd. Zkuste to, určitě budete originální.

Nyní jsou v nabídce i dárkové balíčky (dárkový poukaz + přihláška do autoškoly + výukový set + dárkové balení)

Platnost dárkového poukazu je jeden rok od vystavení.

Převod žáka z jiné autoškoly

K výuce a výcviku přijímáme i žáky z jiných autoškol. Při převodu před ukončením výuky a výcviku je potřeba přinést s sebou původní žádost o řidičské oprávnění a potvrzení o zdravotní způsobilosti (vydají Vám v autoškole, kde hodláte ukončit výuku a výcvik). Dále je potřeba přinést potvrzení o částečném absolvování výuky a výcviku. Žákům, kteří absolvovali neúspěšně závěrečnou zkoušku, postačí pro převod původní žádost o řidičské oprávnění a potvrzení o zdravotní způsobilosti.